۱۱۸ دانشگاه صنعتی قوچان

پیش شماره دانشگاه صنعتی قوچان: 47017-051

برای شماره گیری حوزه مورد نظر کافی است به شماره 47017 شماره داخلی را اضافه نمایید.

مثال:

روابط عمومی 204 شماره: 05147017204

آموزش 263 شماره 05147017263

 

نامنام خانوادگیسمتشماره داخلی
جوادمدرسیمدیر گروه مهندسی برق327
مهدیصادقی زادهمدیر گروه مهندسی کامپیوتر329
دانیالقهرمانی مقدممدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع330
محمدسردارآبادیهیات علمی گروه انرژی334
علیفرزانههیات علمی گروه مهندسی انرژی335
حسینبیکیهیات عملی گروه مهندسی شیمی340
بهارهتنهاییهیات عملی گروه مهندسی شیمی341
طاهرهروحانیهیات علمی گروه مهندسی شیمی342
حسنزارع علی آبادیهیات عملی گروه مهندسی شیمی343
مجتبیکنویسیهیات عملی گروه مهندسی شیمی345
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 143 مورد.