تلویزیون اینترنتی

۲۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۱ ۷
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص روز معلم و استاد
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص روز معلم و استاد
پرژه تکمیل زمین ورزشی روباز چندمنظوره دانشگاه صنعتی قوچان
فاز یک محوطه سازی دانشگاه صنعتی قوچان
کلیپ کوتاه معرفی دانشگاه صنعتی قوچان
کلیپ روز کارمند
نامگذاری ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی
فیلم ۱