انتشارات(فرم خرید کتاب)

عنوان

قیمت به ریال

برنامه نویسی با matlab دکتر وحید محمدپور

50.000

روش های عددی برای مهندسین شیمی دکتر حسین بیکی

40.000

CALFEM جعبه ابزار المان محدود در MATLAB دکتر مسعود پور

150.000

طراحی مدارهای منطقی و سیستم های دیجیتال ۱  مهندس حسین زارعی

350.000

آزمایشگاه فیزیک ۱ (مکانیک و حرارت) مهندس محمد حقیقی

140.000

الکترونیک تحلیلی مهندس محمد حقیقی

150.000

اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه های عمرانی) مهندس یاسر حیرانی

150.000

مفاهیم پایه ای پایگاه داده به همراه ۱۵۰ مثال کاربردی در MySql  مهندس جلال یزدی

210.000

کارگاه نرم افزار مهندسی MATLAB دکتر وحید محمدپور

90.000

تحلیل مسائل مهندسی مکانیک به کمک آباکوس دکتر ستار مالکی

170.000

آشنایی با آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس با کاربرد MATLAB  مهندس محمد حقیقی

135.000

فراتر از آردوینو ( آموزش AVR به کمک آردوینو ) دکتر دانیال بوستان

100.000

شبیه سازی مسائل مهندسی با استفاده از Gambit و Fluent 15 دکتر محمد جوادی

125.000

آموزش مفاهیم پایه در پردازش تصویر دیجیتال دکتر هادی هادی زاده

105.000

زبان تخصصی ریاضی دکتر بهرام فرهادی نیا

300.000

تصمیم گیری چندمعیاره دکتر بهرام فرهادی نیا

500.000

معماری رایانه و سیستم های دیجیتال 2 مهندس حسین زارعی

350.000

نکته : لطفا مبلغ پستی (200,000ریال) به جمع کل مبلغ اضافه گردد.

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • عنوان کتاب*
  3
 • تعداد*
  4
 • مبلغ*
  5
 • آدرس*توضیح بیشتر
  6
 • کد پستی*
  7
 • تاریخ*
  8
 • شماره همراه*
  9
 • ایمیل*
  10