روابط عمومی

روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان وظایف مختلفی را بر عهده دارد که به طور کلی  بخشی از این فعالیت ها در ذیل آمده است.

ارتباطات و رسانه

 • تهیه و تدوین اخبار برای درج در صفحه اخبار و اطلاعات سایت دانشگاه
 • پوشش و تهیه اخبار، عکس و گزارش از مراسم ها و برنامه های مختلف دانشگاه اعم از همایش ها، سمینارها وکنفرانس ها
 • ارسال اخبار و گزارش رویدادها و موفقیت های دانشگاه به رسانه های جمعی
 • هماهنگی جهت انجام مصاحبه خبرنگاران با مسئولان دانشگاه
 • تهیه جوابیه برای موارد مطرح شده از سوی رسانه ها درخصوص دانشگاه
 • همکاری با رسانه های گروهی

تیلیغات و تشریفات

 • اطلاع رسانی مراسم و مناسبت های مختلف (فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ملی) همچون برنامه راهپیمایی ها و ... به دانشگاهیان
 • زیباسازی دانشگاه از جمله نصب تابلوهای راهنما، نصب پرچم های عزا و ... ، نصب بنر در محوطه دانشگاه به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی
 • برنامه ریزی امور تشریفات جهت بازدید مسئولان کشوری و صنعتی از دانشگاه
 • همکاری در مراسم، همایش ها، کنفرانس ها و سمینارها برای انجام امورتبلیغات
 • برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری در طراحی هدایای فرهنگی برای اهدا در مراسم و مناسبت های مختلف دانشگاه (طراحی لوح تقدیر با آرم دانشگاه و طراحی هدایا با لوگوی سردر دانشگاه)
 • مستندسازی و آرشیو عکس و فیلم مراسم و مناسبت های مختلف دانشگاه

امور سایت

 • درج اخبار بر روی سایت رسمی دانشگاه صنعتی قوچان
 • ارزیابی و نظارت بر صفحات مختلف سایت
 • اعلام مناسبت های مختلف مذهبی و ملی با پیام خاص بر روی سایت دانشگاه
 • تنظیم و تدوین خبرنامه الکترونیکی

و در پایان انجام دیگر دستورات محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه