چشم انداز دانشگاه

دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه تخصصی- صنعتی برتر شمال شرق کشور، دارای زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی مناسب برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم(تولید ثروت از علم در راستای نیازهای جامعه) با فضایی پویا، ارزش محور و متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی.