مطالب مرتبط با کلید واژه

کنترل و غربالگری


طرح کنترل و غربالگری فشار خون و قند خون در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد

طرح کنترل و غربالگری فشار خون و قند خون در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، به مناسبت روز جهانی بهداشت، طرح کنترل و غربالگری فشار خون و قند خون به همراه سنجش قد، وزن و تعیین شاخص BMI ویژه اساتید و کارکنان در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار گردید.

ادامه مطلب