انتصاب سرپرست جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قوچان

انتصاب سرپرست جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قوچان

انتصاب سرپرست جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قوچان
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۵ کد : ۱۳ اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۳۶۸