اخبار

رئیس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

رئیس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر محمد رضایی به عنوان رئیس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد.

ادامه مطلب