اخبار

انتشار مقاله داغ و پراستناد توسط عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
در مجله معتبر Environmental Research

انتشار مقاله داغ و پراستناد توسط عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی جدید

مقاله جناب آقای دکتر حسن کریمی مله عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان: Novel ۱-butyl-۳-methylimidazolium bromide impregnated chitosan hydrogel beads nanostructure as an efficient nanobio-adsorbent for cationic dye removal: Kinetic study

ادامه مطلب
مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر محسن خزائی به عنوان مدیر گروه مهندسی عمران این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب
دکتر محمدرضا رمضانی آل به عنوان مدیر گروه مهندسی برق منصوب شد
با حکم دکتر علی اصغر بهشتی ریاست دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر محمدرضا رمضانی آل به عنوان مدیر گروه مهندسی برق منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر محمدرضا رمضانی آل به عنوان مدیر گروه مهندسی برق این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب
دکتر حسین بیکی به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی منصوب شد
با حکم دکتر علی اصغر بهشتی ریاست دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر حسین بیکی به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر حسین بیکی به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی قوچان با حضور "استاد حسن رحیم‌پور‌ازغدی"
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مرکز هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی قوچان برگزار گردید

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی قوچان با حضور "استاد حسن رحیم‌پور‌ازغدی"

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی قوچان با حضور "استاد حسن رحیم‌پور‌ازغدی" برگزار گردید. این جلسه به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مرکز هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی قوچان و با موضوع "گفتمان اسلام ناب و انقلاب" برگزار شد.

ادامه مطلب