استاد دانشگاه صنعتی قوچان در بین یک درصد نویسنده برتر ایران در حوزه های پژوهشی قرار گرفت.

استاد دانشگاه صنعتی قوچان در بین یک درصد نویسنده برتر ایران در حوزه های پژوهشی قرار گرفت.

استاد دانشگاه صنعتی قوچان در بین یک درصد نویسنده برتر ایران در حوزه های پژوهشی قرار گرفت.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۶ کد : ۱۴ اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۵۰۳