انتصاب سرپرست جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قوچان

انتصاب سرپرست جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قوچان

انتصاب سرپرست جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قوچان
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۲ کد : ۲۳ اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۳۹۲