مجلس یاد بود زنده یاد "مهندس سید محسن میرحیدر"

(معمار ساختمان های دانشگاه های شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان)
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۷ کد : ۴۸۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۶

مجلس یاد بود زنده یاد "مهندس سید محسن میرحیدر" (معمار ساختمان های دانشگاه های شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان)