سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت برگزار می گردد

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۴ کد : ۶۴۱ اطلاعیه ها اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۴۲۰
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت برگزار می گردد
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت برگزار می گردد

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت برگزار می گردد