ویژه کارشناسان مراکز مشاوره ای منطقه ۴

کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی

۰۹ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۲ کد : ۷۷۲ اطلاعیه ها اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۳۱۸
کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه کارشناسان مراکز مشاوره ای منطقه ۴
کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی

کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه کارشناسان مراکز مشاوره ای منطقه 4