ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان

کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی

۰۹ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۵ کد : ۷۷۳ اطلاعیه ها اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۲۷۵
کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان
کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی

کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی کارگاه آموزشی مجازی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان