لیست برگزیدگان و برندگان روز مهندس

۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۰ کد : ۷۷۷ اطلاعیه ها اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۳۲۷
لیست برگزیدگان و برندگان روز مهندس
لیست برگزیدگان و برندگان روز مهندس

لیست برگزیدگان و برندگان روز مهندس

یوسف عمرانی
زهرا نصیری
زهرا غفوریان
محمد رضا قره باغی
رستا رازقیان
محمد جواد محمد پور
محمد محسن قائمی
سید مصطفی حسینی طباطبایی
زهرا خویدی
مطهره یکتا
فاطمه جعفری
بهاره ولی زاده
محمد رضا عصمتی
مجتبی محمدی
علی ظفردوست

متعاقبا به افراد جهت اهدای جوایز
اطلاع داده میشود.