پیرو فعالیت های پیشگیرانه از اعتیاد دانشجویان صورت پذیرفت؛

تقدیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان

۲۶ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۷ کد : ۱۱۰۳ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۲۵۲
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، پیرو برنامه های حوزه مشاوره دانشگاه صنعتی قوچان در خصوص فعالیت های پیشگیرانه از اعتیاد دانشجویان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان تقدیر نمود.
تقدیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، پیرو برنامه های حوزه مشاوره دانشگاه صنعتی قوچان در خصوص فعالیت های پیشگیرانه از اعتیاد دانشجویان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از دانشگاه صنعتی قوچان تقدیر نمود.

از برنامه های مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی قوچان، می‌توان به برگزاری فعالیت ها و کارگاه های پیشگیری از اعتیاد برای دانشجویان اشاره کرد.