نشست مدیریت محترم مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان و مسئول محترم مشارکت های مردمی مدارس و مراکز غیردولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد

۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۱ کد : ۱۱۸۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۱۰
نشست جناب آقای دکتر گنج بخش مدیریت محترم مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان و مسئول محترم مشارکت های مردمی مدارس و مراکز غیردولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد برگزار شد.
نشست مدیریت محترم مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان و مسئول محترم مشارکت های مردمی مدارس و مراکز غیردولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد

نشست جناب آقای دکتر گنج بخش مدیریت محترم مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان و مسئول محترم مشارکت های مردمی مدارس و مراکز غیردولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی راه‌های همکاری مشترک، به مسئول محترم مشارکت‌های مردمی مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد آقای یاسر شکوهمند پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اخذ مجوز مراکز آموزش‌های علمی آزاد و همچنین کارگاه آموزشی نحوه اخذ مجوز مدارس غیر دولتی را ارائه شد

همچنین مقرر شد حداکثر همکاری آن اداره جهت اخذ مجوز مرکز آموزش‌های آزاد با عنوان "آکادمی دانش‌آموزی دانشگاه صنعتی قوچان" برای برگزاری دوره‌های حضوری و غیر حضوری با کالج دانشگاه صورت پذیرد.

در پایان هم پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی ریاضی از سوی مدیریت کالج دانشگاه ارائه گردید.