برگزاری نخستین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه صنعتی قوچان

برگزاری نخستین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه صنعتی قوچان

برگزاری نخستین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه صنعتی قوچان
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۳ کد : ۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۳۹
برگزاری نخستین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه صنعتی قوچان