نخستین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.

نخستین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.

نخستین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۴ کد : ۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۹۹
نخستین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.