حضور ۴ نفر از اساتید دانشگاه صنعتی قوچان در فهرست ۲ درصد برتر دانشمندان پراستناد جهان

۰۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۰ کد : ۵۴۱ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۵۵۷
نام ۴ نفر از اساتید دانشگاه صنعتی قوچان در فهرست ۲ درصد برتر دانشمندان پراستناد بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده های پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۲۱ انجام شد، قرار گرفت.
حضور ۴ نفر از اساتید دانشگاه صنعتی قوچان در فهرست ۲ درصد برتر دانشمندان پراستناد جهان

نام ۴ نفر از اساتید دانشگاه صنعتی قوچان در فهرست ۲ درصد برتر دانشمندان پراستناد بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده های پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۲۱ انجام شد، قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، در این فهرست که تا آگوست سال 2021 به روز رسانی شده است، نام جناب آقای دکتر حسن کریمی مله عضو هیات علمی گروه شیمی با 237 مقاله، سرکارخانم دکتر فاطمه کریمی استاد مدعو گروه شیمی با 67 مقاله، جناب آقای دکتر بهرام فرهادی نیا عضو هیات علمی گروه ریاضی با 44 مقاله و جناب آقای دکتر محمد سردارآبادی با 25 مقاله به چشم می خورد.
این پژوهش، دانشمندان را در پنج گروه موضوعی اصلی، ۲۲ گروه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته بر اساس شاخص های استنادی استاندارد طبقه بندی کرده است. همچنین شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه بندی انتشار حداقل پنج مقاله بود که در مجموع تقریباً هشت میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در لیست نهایی علاوه بر صد هزار نفر برتر، دو درصد برتر هر حوزه موضوعی نیز به فهرست اضافه شد. بر این اساس 2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در قسمت Career-Long و 3 عضو هیئت علمی و 1 عضو مدعو در قسمت Single-Year در میان 2 درصد برتر دانشمندان دنیا قرار گرفتند./ پایان خبر