انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه شیمی در مجله بسیار معتبر JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۸ کد : ۹۴۵ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۳۱۱
مقاله عضو هیات علمی گروه شیمی در مجله بسیار معتبر JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY منتشر شد.
انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه شیمی در مجله بسیار معتبر JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر حسن کریمی مله، عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان:

Nanotechnology-Abetted Astaxanthin Formulations in Multimodel Therapeutic and Biomedical Applications

 در مجله JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY منتشر شد. طبق گزارش پایگاه JCR نشریه مذکور دارای ضریب تاثیر 7.446 بوده و در بین 4 درصد برتر مجلات گروه علمی شیمی و پزشکی قرار دارد.

کسب این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه صنعتی قوچان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق روز افزون مسئلت داریم.