انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی برق در مجله معتبر ISA TRANSACTIONS

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۰ کد : ۹۴۶ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۳۰۸
مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی برق در مجله معتبر ISA TRANSACTIONS منتشر شد.
انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی برق در مجله معتبر ISA TRANSACTIONS

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر محمدرضا رمضانی آل عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان:
 
Stabilization of fractional switched linear systems via reset control technique

در مجله ISA TRANSACTIONS منتشر شد. طبق گزارش پایگاه JCR نشریه مذکور دارای ضریب تاثیر 5.468 است و در چارک کیفی اول (Q1) قرار دارد.

کسب این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه صنعتی قوچان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق روز افزون مسئلت داریم.