مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر حسین بیکی


انتشار مقاله اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر Journal of Molecular Liquids

انتشار مقاله اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر Journal of Molecular Liquids

انتشار مقاله سرکار خانم بهاره تنهایی و جناب آقای دکتر علی آیتی و جناب آقای دکتر حسین بیکی از اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر Journal of Molecular Liquids

ادامه مطلب

جناب آقای دکتر حسین بیکی به عنوان سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر حسین بیکی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی این دانشگاه به عنوان “سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع” دانشگاه منصوب شد. ​

ادامه مطلب
دکتر حسین بیکی به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی منصوب شد
با حکم دکتر علی اصغر بهشتی ریاست دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر حسین بیکی به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر بهشتی ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر حسین بیکی به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی و انرژی این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب