در مجله بسیار معتبر INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER

مقاله عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان منتشر شد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۸ کد : ۴۰۴ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۸۸۵
مقاله عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله جناب آقای دکتر حسین بیکی، عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان:

Developing Convective Mass Transfer of Nanofluids in Fully Developed Flow Regimes in a Circular Tube: Modeling using Fuzzy Inference System and ANFIS

طبق گزارش پایگاه JCR نشریه مذکور دارای ضریب تاثیر 4.947 است و همچنین در بین 7 درصد برتر مقالات گروه موضوعی ترمودینامیک و 8 درصد برتر گروه موضوعی مهندسی شیمی قرار دارد.

کسب این موفقیت افتخار آمیز را به ایشان و خانواده دانشگاه صنعتی قوچان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق روز افزون مسئلت داریم.

کلید واژه ها: دکتر حسین بیکی دانشگاه دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی قوچان صنعتی صنعتی قوچان قوچان گروه گزارش درصد