انتشار مقاله اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر Journal of Molecular Liquids

۲۰ مهر ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۸ کد : ۱۲۴۱ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۳۰۶
انتشار مقاله سرکار خانم بهاره تنهایی و جناب آقای دکتر علی آیتی و جناب آقای دکتر حسین بیکی از اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان در مجله معتبر Journal of Molecular Liquids
انتشار مقاله اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی در مجله معتبر Journal of Molecular Liquids

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله مشترک دکتر بهاره تنهایی، دکتر علی آیتی و دکتر حسین بیکی اعضاء محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان با عنوان:
 
Binary dyes adsorption onto novel designed magnetic clay-biopolymer hydrogel involves characterization and adsorption performance: Kinetic, equilibrium, thermodynamic, and adsorption mechanism  

در مجله معتبر Journal of Molecular Liquids منتشر شد. طبق گزارش پایگاه JCR نشریه مذکور دارای ضریب تاثیر 6.633 است و در چارک کیفی اول (Q1) قرار دارد.

کسب این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه صنعتی قوچان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق روز افزون مسئلت داریم.

کلید واژه ها: انتشار مقاله مقاله دکتر طاهره روحانی بسطامی دکتر طاهره روحانی دکتر علی آیتی دکتر حسین بیکی