نماینده های محترم دانشجویان با معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و مدیریت محترم آموزش دیدار کردند

۱۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۱:۴۲ کد : ۱۰۰۸ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۳۶۲
نماینده های محترم دانشجویان برای بررسی مطالبات رفاهی و آموزشی با معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و مدیریت محترم آموزش دیدار کردند.
نماینده های محترم دانشجویان با معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و مدیریت محترم آموزش دیدار کردند

نماینده های محترم دانشجویان برای بررسی مطالبات رفاهی و آموزشی با معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و مدیریت محترم آموزش دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جمعی از دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی قوچان در جلسه ای با جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و جناب آقای دکتر انزابی نژاد مدیریت محترم آموزش دانشگاه در خصوص مسائل رفاهی و آموزشی دانشجویان گفت و گو کردند.

در این جلسه خواسته های دانشجویان بررسی گردید و طرفین در خصوص موضوعات مختلف مربوط به دانشجویان عزیز به گفت و گو نشستند.