اخبار رفاهی

نشست صمیمی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه صنعتی قوچان با کارکنان برگزار شد

نشست صمیمی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه صنعتی قوچان با کارکنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، نشست صمیمی آقای دکتر بیکی معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی قوچان با کارکنان این دانشگاه در محل سالن جلسات ساختمان شهید سلیمانی برگزار شد.

ادامه مطلب