اخبار آموزشی

مدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مجید مهدویان سرپرست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر سید محمدعلی امین یزدی به عنوان مدیر گروه مهندسی مکانیک و صنایع این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مجید مهدویان سرپرست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر محمدحسین قدیری راد به عنوان مدیر گروه مهندسی عمران این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب