برگزاری اولین روز امتحانات پایان ترم دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی قوچان + گزارش تصویری

بازدید ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان از روند برگزاری امتحانات پایان ترم در اولین روز

تعداد بازدید:۶۲۸
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه اولین روز امتحانات پایان ترم دانشگاه صنعتی قوچان با حضور دانشجویان عزیز این دانشگاه برگزار گردید.
بازدید ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان از روند برگزاری امتحانات پایان ترم در اولین روز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، امروز چهارشنبه 25 خرداد ماه اولین روز امتحانات پایان ترم دانشگاه صنعتی قوچان با حضور دانشجویان عزیز این دانشگاه برگزار گردید.

 جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر نجاتی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی از روند برگزاری این امتحانات بازدید به عمل آوردند.