اطلاعیه کارآموزی دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان؛

تعداد بازدید:۳۸۹
دانشجویان محترمی که تمایل دارند می توانند دوره کارآموزی را در بخش های مرتبط با رشته خود در داخل دانشگاه صنعتی قوچان بگذرانند.
اطلاعیه کارآموزی دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان؛

دانشجویان محترمی که تمایل دارند می توانند دوره کارآموزی را در بخش های مرتبط با رشته خود در داخل دانشگاه صنعتی قوچان بگذرانند.

متقاضیان محترم می توانند توانمندی های فنی خود را حداکثر تا تاریخ 21 تیر ماه به کارشناس حوزه اداری، آقای خورسندی واقع در ساختمان مرکزی، اطلاع داده و پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

لازم به ذکر است پس از بررسی های لازم، نتیجه تا 22 تیرماه به اطلاع دانشجویان گرامی خواهد رسید.