شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تعداد بازدید:۲۴۹۸
شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان)  سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

- ورودی های کارشناسی نیمسال اول و دوم 1397 و ورودی های کارشناسی نیمسال دوم  1396
2-
 حداکثر طی 8 نیمسال (ترم تابستانی محاسبه نمی شود)  فارغ التحصیل شوند.
3-
 پس از نیمسال ششم حداقل سه چهارم (75%) واحدهای درسی را گذرانده باشد.
4-
 تا پایان نیمسال ششم، سه چهارم از واحدهای کل دوره را گذرانده باشد  و جز پانزده  درصد برتر دانشجویان هم ورودی خود باشد.
5-
 چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیلات مربوطه استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشتهای تکمیل نشد، در این صورت مجاز به جایگزینی صرفا 10 درصد بعدی صرفا از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته میباشد.
6-
 تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته میتوانند برای پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.
7-
 استفاده از تسهیلات بدون آزمون مختص دانشجویان ایرانی است.
تبصره1-  دانشگاه می تواند متقاضیانی که در 6 نیمسال فارغ التحصیل شوند را به شرط آنکه از لحاظ معدل جزو 15 درصد برتر  باشند، خارج از ظرفیت پذیرش نماید. ضروری است این دسته از متقاضیان که در شش نیمسال فارغ التحصیل می شوند؛ گواهی رتبه و ریز نمرات تا پایان نیمسال چهارم و یا پنجم را ارسال نمایند. بدیهی است قبولی این گروه از متقاضیان پس از ارائه گواهی رتبه تا پایان ترم ششم به دفتر استعدادهای درخشان که مطابق با مصوبه جدید باید در مقایسه با معدل دانشجویان هم رشته و غیر هم  (ورودی سال قبل ) جز 15 درصد برتر باشند، قطعی  میگردد.

 دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان و سایر دانشگاه های دولتی سراسر کشور حایز هریک از شرایط فوق می توانند مدارک مشروحه زیر را از مورخ 01/06/1401 تا مورخ  09 / 06 / 1401 با پست پیشتاز به آدرس : کیلومتر 5 جاده قوجان مشهد ، سازمان مرکزی دانشگاه کد پستی : 77870 94771 حوزه آموزش  و تحصیلا تکمیلی دفتر استعداد درخشان ارسال دارند.

مدارک لازم برای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
یک قطعه عکس
تصویر کارت ملی
تصویرریز نمرات تا پایان  نیمسال 6
فرم شماره یک و فرم گواهی رتبه (تا پایان نیمسال ششم) تایید شده توسط آموزش دانشگاه محل تحصیل

تذکرات مهم

  • مدارک به گونه ای ارسال شود که حداکثر تا تاریخ 12 / 06 / 1401 به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی رسیده باشد . به درخواست هایی که پس از تاریخ مزبور دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • در صورتی که متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را ارسال نماید و یا مدارک ارسال شده خوانا نباشد، درخواست وی بررسی نخواهد شد.
  • دانشجو موظف است در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به تکمیل دقیق فرم اقدام نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت هر گونه اشکالی بر عهده دانشجو بوده و حق اعتراض ندارد.
  • ارائه درخواست و دارا بودن شرایط، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نمیباشد.

پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود

 

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد سال 1402-1401

 

گرایش

رشته

ردیف

طراحی فرآیند

مهندسی شیمی

1

فرآیند های جدا سازی

مهندسی شیمی

2

نانوفناوری

مهندسی شیمی

3

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

4

طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک

5

سازه

مهندسی عمران

6

کنترل

مهندسی برق

7

مخابرات سیستم

مهندسی برق

8

آنالیز عددی

ریاضی کاربردی

9

بهینه سازی

ریاضی کاربردی

10

 

فرم استعداد های درخشان