دیدار صمیمی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و مدیر دانشجویی با دانشجویان برادر در خوابگاه

۱۸ مهر ۱۴۰۱ | ۱۳:۳۶ کد : ۱۲۳۳ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۴۳۱
حضور جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی، و جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی در خوابگاه‌های الماس، سلطانی و خوارزمی، شنبه شب ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، برای بررسی مشکلات دانشجویان این خوابگاه‌ها.
دیدار صمیمی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و مدیر دانشجویی با دانشجویان برادر در خوابگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی، و جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی در خوابگاه‌های الماس، سلطانی و خوارزمی، برای بررسی مشکلات دانشجویان از این خوابگاه ها بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است، در این دیدارها که تا پاسی از شب به طول انجامید، دانشجویان محترم بعضی مشکلات خود را بیان نمودند و مقرر گردید نسبت به رفع آنها از طرف دانشگاه اقدام شود.