حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و مدیر محترم دانشجویی در جمع دانشجویان خوابگاهی

۰۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۶ کد : ۱۲۶۴ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۵۵۳
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی در خوابگاه‌ خواهران یاسمن و مهمانسرای دانشجویی دانشگاه حضور یافتند.
حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و مدیر محترم دانشجویی در جمع دانشجویان خوابگاهی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی در خوابگاه‌ خواهران یاسمن و مهمانسرای دانشجویی دانشگاه حضور یافتند.

این بازدید در روز شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ و در ادامه بازدیدهایی بود که از خوابگاه های مختلف دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان به عمل می آید.

گفتنی است، در این دیدارها دانشجویان محترم بعضی مشکلات خود را بیان نمودند و مقرر گردید نسبت به رفع آنها از طرف دانشگاه اقدام شود.