بازدید معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیر دانشجویی از خوابگاه ها

۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۸ کد : ۱۲۹۱ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۳۹۷
جناب آقای دکتر بیکی معاونت محترم اداری و مالی، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی از خوابگاه‌های برادران و خواهران بازدید به عمل آوردند.
بازدید معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیر دانشجویی از خوابگاه ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر بیکی معاونت محترم اداری و مالی، جناب آقای دکتر خانی دهنوی معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی از خوابگاه‌های برادران و خواهران بازدید به عمل آوردند.

این بازدید‌ از خوابگاه‌های برادران خوارزمی، الماس، سلطانی، مهمانسرا و خوابگاه خواهران یاسمن برای بررسی کارهای انجام شده و پیگیری‌ امور دیگر انجام شد.

این برای سومین مرتبه در طی چند هفته اخیر است که مسئولین دانشگاه از خوابگاه‌های دانشجویی بازدید می‌نمایند تا از نزدیک در جریان درخواست‌های دانشجویان و پیگیری کارهای انجام شده باشند.

گفتنی است، اقدامات زیادی برای ارتقاء کیفیت خوابگاه‌ها در طی این مدت کوتاه انجام شده است و پیگیری موارد باقیمانده نیز در حال انجام است.