مقاله دکتر حسن کریمی مله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان به عنوان یکی از صد مقاله تاثیرگزار بین المللی چین در سال ۲۰۲۱ معرفی شد

۱۲ دی ۱۴۰۱ | ۲۳:۱۵ کد : ۱۴۱۱ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۲۶۱۴
مقاله دکتر حسن کریمی مله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان به عنوان یکی از صد مقاله تاثیرگزار بین المللی چین در سال ۲۰۲۱ معرفی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مقاله دکتر حسن کریمی مله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان به عنوان یکی از صد مقاله تاثیرگزار بین المللی چین در سال ۲۰۲۱ معرفی شد.

گفتنی است، در سال ۲۰۲۱ بیش از صدهزار مقاله با افیلیشن چین به چاب رسیده است که مقاله دکتر کریمی مله به عنوان یکی از ۱۰۰ مقاله تاثیر گزار چین توسط مرکز امار چین انتخاب شده است.