شرایط نسخه چاپی پایان نامه

۰۱ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۷ کد : ۱۴۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۳۲
شرایط نسخه چاپی پایان‌نامه‌ ۱. پایان نامه باید صحافی شده با جلد گالینگور باشد. ۲. پایان نامه باید حتما شماره صفحه داشته باشد. ۳. روی جلد اطلاعات صفحه عنوان زرکوب شده باشد.
شرایط نسخه چاپی پایان نامه

شرایط نسخه چاپی پایاننامه

1. پایان نامه باید صحافی شده با جلد گالینگور باشد.

2. پایان نامه باید حتما شماره صفحه داشته باشد.

3. روی جلد اطلاعات صفحه عنوان زرکوب شده باشد.

نکته: عنوان در صفحه عنوان، روی جلد و صورتجلسه دفاع حتما باید یکی باشد.

4. پشت جلد اطلاعات صفحه عنوان انگلیسی زرکوب شده باشد.

5. پایان نامه هایی که تعداد برگ های آنها از چهل برگ بیشتر است، در قسمت عطف پایان نامه، نام و نام خانوادگی (بالا)، قسمتی ازعنوان (وسط) و فصل و سال دفاع (پایین)  زرکوب شود.

6. صفحات متن اصلی پایان نامه باید به صورت پشت و رو باشد.

7. وجود صفحه عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی، فهرست مطالب، تعهدنامه/اظهارنامه امضاءشده، صورتجلسه دفاع امضاءشده و فهرست منابع الزامی است (پایان نامه هایی که به غیر از زبان فارسی و انگلیسی نوشته می شوند وجود صفحه عنوان و چکیده آن زبان نیز الزامی است).

8. ترتیب صفحات پایان نامه: صفحه به نام خدا، صورت جلسه دفاع، تعهدنامه/اظهارنامه، صفحه تقدیم، صفحه تقدیر و تشکر، چکیده فارسی به همراه کلید واژه، فهرست مطالب، سایر فهرست ها مثل جدول ها و شکل ها (اگر وجود داشته باشد)، متن اصلی، پیوست‌ها، واژه نامه، چکیده انگلیسی به همراه کلیدواژه انگلیسی، صفحه عنوان انگلیسی.

نکته 1: شماره صفحه فهرست مطالب با متن پایان نامه باید مطابقت کامل داشته باشد.

نکته 2: اگر پایان نامه به زبان انگلیسی است، صفحه عنوان و چکیده انگلیسی درابتدا و صفحه عنوان و چکیده فارسی درانتها آورده شود.

نکته 3: اگر پایان نامه به زبان عربی، فرانسه و... نوشته شده، صفحه عنوان و چیکده زبان مربوطه در ابتدا وصفحه عنوان و چکیده های فارسی و انگلیسی درانتها آورده شود.

 

9. رنگ جلد:

گروه ریاضیات: طوسی

گروه برق: مشکی

گروه مهندسی شیمی: سوسنی

گروه عمران: قهوه ای

گروه مکانیک: سورمه ای

 

کلید واژه ها: شرایط نسخه چاپی پایان نامه