جلسه آنلاین معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی قوچان با دانشجویان برگزار شد

تعداد بازدید:۷۸۶
جلسه پرسش و پاسخ آنلاین جناب آقای دکتر جلیلی قاضی زاده معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی با دانشجویان این دانشگاه برگزا شد.
جلسه آنلاین معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی قوچان با دانشجویان برگزار شد

جلسه پرسش و پاسخ آنلاین جناب آقای دکتر جلیلی قاضی زاده معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی با دانشجویان این دانشگاه برگزا شد.

به گزارش روابط عمومی داشگاه صنعتی قوچان، در این جلسه که با حضور تعدادی از دانشجویان برگزار شد، معاونت محترم دانشگاه به سوالات و ابهامات دانشجویان عزیز در قسمت های مختلف پاسخ دادند.

در این جلسه جناب آقای دکتر محمدپور به عنوان مدیر محترم فرهنگی و جناب آقای دکتر سلیمی پور به عنوان مدیر محترم آموزش دانشگاه صنعتی قوچان نیز به سوالات دانشجویان در این حوزه ها پاسخ دادند.

 

 

 

کلید واژه ها: دکتر جلیلی قاضی زاده معاونت فرهنگی و دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی