آموزش برنامه ( بتا) پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان و به همت گروه مشاوره این دانشگاه برگزار شد.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۸ کد : ۱۶۱۱ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۴۷۰
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، آموزش برنامه ( بتا) پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان و به همت گروه مشاوره این دانشگاه برگزار شد.
آموزش برنامه ( بتا) پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان و به همت گروه مشاوره این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، آموزش برنامه ( بتا) پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان در دانشگاه صنعتی قوچان و به همت گروه مشاوره این دانشگاه برگزار شد.
این برنامه روز یک شنبه ۱۷ اردیبهشت و در سالن جلسات ساختمان شهید سلیمانی برگزار شد.