جلسات آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان با مسئولین محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

۰۵ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۰:۱۸ کد : ۱۶۳۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۰
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، به جهت پیگیری درخواستهای دانشجویان و امور دانشجویی دانشگاه، مدیریت محترم دانشجویی آقای دکتر فربد جلسات مختلفی در تهران و با مسئولین محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم (مشاور ریاست صندوق رفاه، مدیر کل خدمات رفاهی، رئیس اداره خوابگاه‌ها، رئیس اداره تسهیلات وام دانشجویی) برگزار نمود‌. 
جلسات آقای دکتر فربد مدیریت محترم دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان با مسئولین محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، به جهت پیگیری درخواستهای دانشجویان و امور دانشجویی دانشگاه، مدیریت محترم دانشجویی آقای دکتر فربد جلسات مختلفی در تهران و با مسئولین محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم (مشاور ریاست صندوق رفاه، مدیر کل خدمات رفاهی، رئیس اداره خوابگاه‌ها، رئیس اداره تسهیلات وام دانشجویی) برگزار نمود‌. 

در این جلسات درخواستهایی همچون درخواست کمک برای طرح ارتقاء خوابگاه‌ ملکی، افزایش اعتبار وام دانشجویان، پرداخت وام دانشجویان در حال انتظار، وضعیت خوابگاه متاهلی و پیگیری درخواست‌های تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان که پرونده‌هایشان دچار نقص بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

لازم به ذکر است بعضی از پرونده‌های دانشجویان که دچار نقص بود بعد از برگزاری جلسه و پیگیری حضوری حل و برطرف شد. 
پرداخت وام‌های دانشجویان و افزایش اعتبار در اولویت قرار گرفت تا در زمان مناسب پرداخت آنها انجام شود.
در ارتباط با طرح ارتقاء خوابگاه ملکی، درخواستی حضورا ارائه و مطرح گردید که مقرر شد طی هفته‌های آینده با نظر مساعد مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.