کسب رتبه برگزیده سوم در ثبت فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در بین دانشگاه های سراسر کشور

۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۵۴ کد : ۱۷۱۲ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۱۷۵
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، در اولین گزارش ثبت فعالیت ها و برنامه ها ی فرهنگی در سامانه جدید فعالیت های دانشجویی وزارت عتف در سال ۱۴۰۲، دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب رتبه "برگزیده سوم" در ثبت فعالیت های فرهنگی دانشجویی در بین دانشگاه های سراسر کشور گردید.
کسب رتبه برگزیده سوم در ثبت فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در بین دانشگاه های سراسر کشور

دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب رتبه برگزیده سوم در ثبت فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در بین دانشگاه های سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، در اولین گزارش ثبت فعالیت ها و برنامه ها ی فرهنگی در سامانه جدید فعالیت های دانشجویی وزارت عتف در سال 1402، دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب رتبه "برگزیده سوم" در ثبت فعالیت های فرهنگی دانشجویی در بین دانشگاه های سراسر کشور گردید.