بازدید مسئول آموزش شرکت الکتریک خودرو شرق از دانشگاه صنعتی قوچان

۰۲ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۱:۴۷ کد : ۱۹۷۸ اخبار دانشگاه اخبار پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۱۴۸
بازدید مسئول آموزش شرکت الکتریک خودرو شرق از دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، مهندس دانشور مسئول آموزش شرکت الکتریک خودرو شرق به همراه سه نفر از پرسنل این شرکت در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402 از دانشگاه صنعتی قوچان بازدید کردند. این بازدید در راستای اشاعه فرهنگ کارآفرینی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه انجام شد.

در این بازدید، پرسنل شرکت الکتریک خودرو شرق با تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در حوزه های مختلف کارآفرینی، نوآوری، توسعه فناوری و انتقال دانش به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین، از آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه بازدید و از دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آگاه شدند.