تصویر حکم جناب آقای دکتر "مجید مهدویان" به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی قوچان

۰۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۳ کد : ۵۶۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۳۰
تصویر حکم جناب آقای دکتر "مجید مهدویان" به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی قوچان
تصویر حکم جناب آقای دکتر "مجید مهدویان" به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی قوچان

تصویر حکم جناب آقای دکتر "مجید مهدویان" به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی قوچان