المپیاد ملی مهارتی دانشجویان - مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت برگزار می گردد

۱۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۰ کد : ۶۷۴ اطلاعیه ها اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۷۶
المپیاد ملی مهارتی دانشجویان - مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت برگزار می گردد
المپیاد ملی مهارتی دانشجویان - مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت برگزار می گردد

المپیاد ملی مهارتی دانشجویان - مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت برگزار می گردد