بازدید سرپرست محترم دانشگاه صنعتی قوچان از خوابگاه خوارزمی

۰۲ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۷ کد : ۷۶۲ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۶۳۸
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر مهدویان سرپرست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر خانی دهنوئی معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، جناب آقای دکتر سازگاران ریاست محترم دفتر و امور روابط عمومی دانشگاه و جناب آقای دکتر فربد دیر محترم دانشجویی این دانشگاه از روند بروزرسانی و تکمیل تجهیزات خوابگاه خوارزمی این دانشگاه بازدید به عمل آوردند.
بازدید سرپرست محترم دانشگاه صنعتی قوچان از خوابگاه خوارزمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر مهدویان سرپرست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر خانی دهنوئی معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، جناب آقای دکتر سازگاران ریاست محترم دفتر و امور روابط عمومی دانشگاه و جناب آقای دکتر فربد دیر محترم دانشجویی این دانشگاه از روند بروزرسانی و تکمیل تجهیزات خوابگاه خوارزمی این دانشگاه بازدید به عمل آوردند.