دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب مقام نخست در مسابقات ملی ستون ماکارونی شدند.

تعداد بازدید:۳۷۴
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، از سری مسابقات ملی ستون ماکارونی ک در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب مقام نخست شدند.
دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب مقام نخست در مسابقات ملی ستون ماکارونی شدند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب مقام نخست در مسابقات ملی ستون ماکارونی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، از سری مسابقات ملی ستون ماکارونی ک در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان موفق به کسب مقام نخست شدند.

خانم یاسمن مرتضوی، آقای مصطفی جهانشیری، خانم فاطمه بابا زاده و آقای هادی داودی چیتگر، دانشجویان شرکت کننده از تیم دانشگاه صنعتی قوچان در این دوره از مسابقات بودند.