اطلاعیه عدم مراجعه حضوری به ساختمان مدیریت آموزش دانشگاه صنعتی قوچان در روز شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰

۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۲ کد : ۸۱۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۰۴
اطلاعیه عدم مراجعه حضوری به ساختمان مدیریت آموزش دانشگاه صنعتی قوچان در روز شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰
اطلاعیه عدم مراجعه حضوری به ساختمان مدیریت آموزش دانشگاه صنعتی قوچان در روز شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰

اطلاعیه عدم مراجعه حضوری به ساختمان مدیریت آموزش دانشگاه صنعتی قوچان در روز شنبه 28 اسفندماه 1400