فراخوان همایش ملی علمی و فرهنگی جلوه های جهادی شهیدان آقای مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۸ کد : ۸۳۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۶۸
فراخوان همایش ملی علمی و فرهنگی جلوه های جهادی شهیدان آقای مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری
فراخوان همایش ملی علمی و فرهنگی جلوه های جهادی شهیدان آقای مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری

فراخوان همایش ملی علمی و فرهنگی جلوه های جهادی شهیدان آقای مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری