محل تشکیل کلاسهای حضوری دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی قوچان در مقطع ارشد

۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۷:۰۷ کد : ۸۵۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۱۶
محل تشکیل کلاسهای حضوری دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی قوچان در مقطع ارشد یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
محل تشکیل کلاسهای حضوری دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی قوچان در مقطع ارشد

محل تشکیل کلاسهای حضوری دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی قوچان در مقطع ارشد

یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱