قرارداد خوابگاه خواهران (یاسمن) بین دانشگاه صنعتی قوچان و دانشگاه آزاد اسلامی قوچان منعقد گردید.

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۷:۵۴ کد : ۸۷۳ اخبار دانشگاه اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۸۹۹
قرارداد خوابگاه خواهران (یاسمن) بین دانشگاه صنعتی قوچان و دانشگاه آزاد اسلامی قوچان منعقد گردید.

جلسه هماهنگی مسئولین دانشگاه صنعتی قوچان با دانشگاه آزاد اسلامی قوچان برای خوابگاه دانشجویان خواهر روز شنبه ۲۷ فروردین ماه برگزار شد.

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر مجید مهدویان ریاست محترم دانشگاه صنعتی قوچان، جناب آقای دکتر مرتضی خانی دهنوئی معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، جناب آقای دکتر مجید کاظمی معاونت محترم اداری مالی دانشگاه و جناب آقای دکتر داود فربد مدیریت محترم دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان و ریاست محترم دانشگاه آزاد و معاونت محترم و مدیر محترم دانشجویی دانشگاه آزاد برگزار گردید.

در این جلسه در ارتباط با اسکان دانشجویان خواهر دانشگاه صنعتی قوچان در مجتمع خوابگاهی یاسمن دانشگاه آزاد اسلامی قوچان توافق صورت گرفت تا دانشجویان خواهر دانشگاه صنعتی قوچان مشکلی بابت اسکان نداشته باشند.

لازم به ذکر است خوابگاه یاسمن در داخل محوطه دانشگاه آزاد اسلامی قوچان واقع شده است.

همچنین نحوه اسکان دانشجویان خواهر در خوابگاه یاسمن توسط حوزه دانشجویی متعاقبا اعلام خواهد شد.