مسابقه خوانش فرازهایی از ترجیع بند عاشورایی محتشم کاشانی

۰۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۰ کد : ۱۱۱۱ اطلاعیه ها اخبار دانشجویی و فرهنگی
تعداد بازدید:۲۸۸
مسابقه خوانش فرازهایی از ترجیع بند عاشورایی محتشم کاشانی
مسابقه خوانش فرازهایی از ترجیع بند عاشورایی محتشم کاشانی

مسابقه خوانش فرازهایی از ترجیع بند عاشورایی محتشم کاشانی